Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  • OKRES REALIZACJI: 1.07.2019 – 30.06.2022
  • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 452 564,35 ZŁ
    DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ:  1 327 612,57 ZŁ
  • ZASADY OBJĘCIA OPIEKĄ

Dofinansowanie przyznawano w drodze konkursu. O pieniądze ubiegało się 32 podmioty z województwa śląskiego. Otrzymało je tylko 19 organizacji.

Pomoc jest kompleksowa i bezpłatna, zorganizowana w oparciu o 20-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum. Kadra hospicjum pomaga seniorom i ich opiekunom w miejscu zamieszkania, biorąc pod uwagę konkretne, indywidualne potrzeby osoby starszej, jej sytuację społeczną i zdrowotną oraz możliwości i deficyty środowiska lokalnego, w którym żyje.

Projekt dotyczy osób na terenie powiatu pszczyńskiego tzw. niesamodzielnych, które mają trudności w codziennych podstawowych czynnościach życiowych, są po 60. roku życia i nie pracują zawodowo, mogą mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Sytuacja życiowa tych osób może prowadzić do wykluczenia społecznego lub ubóstwa. Efektem opieki będzie polepszenie jakości ich codziennego funkcjonowania, jak i ich otoczenia.

Hospicjum wspiera także opiekunów faktycznych niesamodzielnych seniorów proponując im szkolenia, porady (m.in. psychologiczne i dotyczące innych form wsparcia społecznego i zdrowotnego) oraz tworząc warunki do wymiany doświadczeń. Pomoc hospicjum może również stworzyć im warunki do podjęcia porzuconej aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej. Chodzi o takie wzmocnienie opiekunów, aby w przyszłości, już samodzielnie, lepiej sobie radzili z opieką nad seniorem, ale również zadbali o własną sytuację wynikających z nadmiaru obowiązków – nadszarpnięte zdrowie, mocno ograniczoną aktywność towarzyską, społeczną, zawodową.

Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej hospicjum i w jego biurze. Ostateczna decyzja o objęciu opieką nastąpi po zebraniu informacji w trakcie wywiadu środowiskowego. Po zakwalifikowaniu w formie decyzji przyznającej usługi nastąpi objęcie pomocą według harmonogramu ustalonego z chorym i jego rodziną.

Kompleksowa, wysokiej jakości usługa polega na pracy w domu chorego wykwalifikowanej opiekunki oraz na zapewnieniu usług specjalistycznych: pielęgniarskich, rehabilitacyjnych i psychologicznych.

W ciągu trzech lat  wsparciem objętych zostanie 78 osób, każda z nich w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy ze względu na ideę projektu, by chorzy i ich opiekunowie otrzymali wzmocnienie i wiedzę, które pozwolą im lepiej funkcjonować po zakończeniu projektu.

Zapraszamy do zgłaszania osób chorych do opieki.

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 22 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

POSIADAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl