W ramach projektu pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” od 16 września 2019 r. możliwe jest zgłaszanie osób niesamodzielnych do opieki.

Opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi to kolejny kierunek działalności hospicjum. Jeśli szukasz pomocy dla osoby chorej na nowotwór zobacz: „Hospicjum domowe. Jak zgłosić chorego?”

Nabór osób do objęcia opieką w domach w ramach projektu pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny).

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH DO OBJĘCIA OPIEKĄ W DOMACH

 

KTO MOŻE BYĆ OBJĘTY POMOCĄ ?

Pomoc kierowana jest do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym osób niesamodzielnych powyżej 65 roku życia, żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Projekt jest również otwarty dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niesamodzielne – o przyjęciu pod opiekę decyduje ostatecznie wizyta lekarska i pielęgniarska w domu osoby niesamodzielnej, pomocna jest karta oceny stanu chorego (załącznik 3)

Osoby pochodzące z terenu powiatu pszczyńskiego.

 

CO JEST POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA?

Należy spełnić powyższe warunki oraz dostarczyć do siedziby Hospicjum następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1); – tu musi być informacja o dochodzie
  • Skierowania do objęcia opieką (załącznik nr 2);
  • Karty oceny skali Barthel (załącznik nr 3);
  • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).
  • Opcjonalnie – zaświadczenia o niepełnosprawności

Skierowanie i Karta oceny stanu klinicznego wystawiona powinna być przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu. Skierowanie i Kartę należy wydrukować (załącznik nr 2 i załącznik 3 dostępne poniżej) i przekazać lekarzowi kierującemu.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ ?

Projekt zakłada kompleksowe świadczenie specjalistycznych usług zdrowotnych w opiece nad osobą niesamodzielną, w tym świadczenia lekarskie, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, psychologiczne, a także świadczenia opiekunek, jako wsparcie uzupełniające. Zakres usług zdrowotnych dobierany jest indywidualnie zgodnie z zaistniałą potrzebą.

Usługi specjalistyczne realizowane są już od 1 października 2019 r.

Po przyjęciu zgłoszonej osoby powoływany jest zespól do opieki w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka, psycholog/terapeuta lub osoba przeszkolona do udzielania wsparcia psychologicznego, rehabilitant oraz opiekun osób starszych.

W trakcie pierwszej wizyty określany jest harmonogram pomocy, plan.

Możliwe są konsultacje telefoniczne.

Czas objęcia opieką ustala się na 3 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejny 3 miesiące.

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem głównym projektu jest ułatwienie i wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie, świadczonych w miejscu zamieszkania. Projekt zakłada działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Proponowane w projekcie rozwiązanie zapewnia osobom potrzebującym najlepszą, holistyczną opiekę w miejscu ich zamieszkania co wpływa na przedłużenie ich aktywności i względnej samodzielności.

 

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Objęcie opieką osób niesamodzielnych jest bezpłatne dla odbiorców. Projekt jest finansowany do 15.09.2022 roku w 93% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków publicznych.

 

KONTAKT I DOSTĘP DO INFORMACJI MOŻLIWY JEST POPRZEZ:

  • biuro Hospicjum św. Ojca Pio ul. M.Skłodowskie-Curie 1, 43-200 Pszczyna
  • stronę internetowej Hospicjum www.hospicjumojcapio.pless.pl w zakładce Opieka-osoby starsze, niesamodzielne
  • telefon: 32 445 78 08, 601 243 415

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl