W ramach projektu pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” od 16 września 2019 r. do 14 grudnia 2021 roku możliwe jest zgłaszanie do opieki osób niesamodzielnych.

Opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi to kolejny kierunek działalności hospicjum. Jeśli szukasz pomocy dla osoby chorej na nowotwór zobacz: „Hospicjum domowe. Jak zgłosić chorego?”

Nabór osób do objęcia opieką w domach w ramach projektu pn. „Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny).

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH DO OBJĘCIA OPIEKĄ W DOMACH

KTO MOŻE BYĆ OBJĘTY POMOCĄ ?

  • osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym osoby niesamodzielne powyżej 65 roku życia, żyjące w jednoosobowych gospodarstwach domowych (również osoby niepełnosprawne)
  • mieszkańcy powiatu pszczyńskiego

przyjęciu pod opiekę ostatecznie decyduje wizyta lekarska i pielęgniarska w domu osoby niesamodzielnej. Pomocna jest karta oceny stanu chorego (załącznik 3). 

 

CO JEST POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA?

Do biura hospicjum należy dostarczy następujące dokumenty (wszystkie załączniki znajdują się poniżej, gotowy komplet dokumentów można także otrzymać w biurze hospicjum):

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy, w tym informacja o tym czy dochód przekracza bądź nie 150% właściwego kryterium dochodowego (załącznik nr 1);
  • skierowanie do objęcia opieką (załącznik nr 2);
  • kartę oceny wg skali Barthel (załącznik nr 3);
  • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4);
  • opcjonalnie zaświadczenia o niepełnosprawności

Skierowanie i karta oceny w skali Barthel powinna być wypełniona przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu.

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ ?

Projekt zakłada kompleksowe świadczenie specjalistycznych usług zdrowotnych w opiece nad osobą niesamodzielną, w tym świadczenia lekarskie, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, psychologiczne, a także świadczenia opiekunek, jako wsparcie uzupełniające. Zakres usług zdrowotnych dobierany jest indywidualnie zgodnie z zaistniałą potrzebą.

Po przyjęciu zgłoszonej osoby powoływany jest zespól do opieki, który tworzą: lekarz, pielęgniarka, psycholog/terapeuta lub osoba przeszkolona do udzielania wsparcia psychologicznego, rehabilitant oraz opiekun osób starszych.

W trakcie pierwszej wizyty określany jest harmonogram pomocy, plan.

Możliwe są konsultacje telefoniczne.

Czas objęcia opieką ustala się na 3 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące.

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem głównym projektu jest ułatwienie i wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie, świadczonych w miejscu zamieszkania. Projekt zakłada działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Proponowane w projekcie rozwiązanie zapewnia osobom potrzebującym najlepszą, holistyczną opiekę w miejscu ich zamieszkania, co wpływa na przedłużenie ich aktywności i względnej samodzielności.

 

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Objęcie opieką osób niesamodzielnych jest bezpłatne dla odbiorców. Projekt jest finansowany do 14.12.2021 roku w 93% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków publicznych.

 

KONTAKT I DOSTĘP DO INFORMACJI MOŻLIWY JEST POPRZEZ:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej