2018.10.16

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie tynków wewnętrznych w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie”  wybrano ofertę firmy F.H.U. Łukasz Kiecza, 43-346 Bielsko-Biała ul. Daszyńskiego 97a, NIP 9372502122 na kwotę 57 118,74 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście złotych 74/100). Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

Protokół analizy ofert.

 


2018.10.11

W związku z uwagami oferenta co do treści umowy po uzgodnieniu wprowadzono w niej zmiany. Uwagi są do wglądu w siedzibie Hospicjum.

Załącznik nr 2 – wzór umowy przybiera postać jak poniżej do pobrania.

Wzór umowy – załącznik nr 2


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie tynków wewnętrznych w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie”.

2018.10.08

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wewnętrznych tynków w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wzór umowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3


2018.09.10

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie”   wybrano ofertę firmy „PUCHAŁKA” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Puchałka, 43-200 Pszczyna, ul. Platynowa 4 na kwotę 115 673,74 złotych brutto (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 74/100). Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

Protokół analizy ofert.

 


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie”.

2018.08.27

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

 


2018.05.29

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru w Domu Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie”  wybrano ofertę firmy NOWEL Nowak Hieronim ul. Kościelna 2, 43-215 Jankowice na kwotę 39 360,00 złotych brutto . Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej.

Protokół analizy ofert.

 


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru w Domu Św. Ojca Pio przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie”.

2018.05.20

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowej, systemu sygnalizacji pożaru dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

 


2018.04.18

Wyniki

W wyniku zaproszenia do składania ofert na realizację  zadnia pn. „Wykonanie ścianek działowych i otworu okiennego dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA”  wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo-Budowlany Jan Baran,  43-200 Pszczyna, ul. Storczyków 22.

Protokół analizy ofert.

———————————————————————————————————–

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie ścianek działowych i otworu okiennego dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA.

2018.04.12

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie ścianek działowych i otworu okiennego dla modułu KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO – DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA. Poniżej zamieszczamy szczegółowe opisy i załączniki.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

icon

PRZEKAŻ 1% HOSPICJUM

Działamy nieprzerwanie od 20 lat. Sprawujemy opiekę całym sercem!

Nadzieja jest potrzebna każdemu.

NASZ KRS - 0000130935

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl