22 maja 2020

W czasie epidemii Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności prowadzi codzienną pracę.

Uruchomiliśmy nowy numer telefonu − 32 445 78 08 − pod którym można kontaktować się bezpośrednio w sprawie:

 • rejestracji chorych do opieki paliatywnej oraz rejestracji chorych niesamodzielnych do usług opiekuńczych i zdrowotnych oraz w innych sprawach administracyjnych lub zapytaniach
 • osobistej rozmowy z terapeutami, psychologami (należy wybrać nr wewnętrzny 3)
 • wypożyczeń sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (należy wybrać nr wewnętrzny 2).

Osoby wymagające opieki paliatywnej w chorobie nowotworowej przyjmowane są do hospicjum bez żadnych ograniczeń spowodowanych stanem epidemii, a nawet w liczbie większej niż w poprzednich miesiącach. W kwietniu pod naszą opieką znajdowało się 60 osób z chorobami nowotworowymi. We wszystkich przypadkach wymagających wizyt były one i są prowadzone. W lżejszych sytuacjach z chorymi i ich rodzinami:

 • jest utrzymywany stały kontakt telefoniczny
 • udzielane są tele-porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne
 • wystawiane e-recepty

Podczas zgłoszeń chorych podstawowe dane i wywiad przyjmowane są telefonicznie, pozostałe niezbędne dokumenty dostarczane są do biura z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Wśród dokumentów do zgłoszenia jest ankieta epidemiologiczna.

Druga grupa chorych (tzw. osób niesamodzielnych 60+), którzy znajdują się pod naszą opieką w ramach projektów unijnych, otoczona jest opieką w zakresie omówionym i uzgodnionym z ich najbliższymi. Obecnie często z powodu epidemii rodziny pozostają w domach i mogą bardziej zająć się chorym. Natomiast w przypadku osób niesamodzielnych, które nie mają oparcia w bliskich hospicjum nadal świadczy pomoc opiekuńczą i medyczną. Nasze opiekunki:

 • robią zakupy artykułów spożywczych i leków
 • towarzyszą i pomagają:
  w codziennej toalecie
  przygotowaniu posiłków
  podaniu leków
  kontynuacji rehabilitacji

Zespoły opiekujące są chorymi, zarówno paliatywnymi jak i pozostałymi, tzw. niesamodzielnymi, kontynuują dotychczasową formę współpracy poprzez cotygodniowe zebrania – teraz online. Ta forma komunikacji służy także hospicyjnym wolontariuszom, spotkaniom edukacyjnym z psychoterapeutą oraz spotkaniom zarządu i grupy liderów.

Ograniczenie osobistych kontaktów zewnętrznych, które wpływa na wiele osób, zainicjowało nową formę wsparcia – Hospicyjny Telefon Zaufania pod numerem − 32 445 78 08.
Terapeutki psycholożki – Róża Polak i Jolanta Wanot – zapraszają do kontaktu telefonicznego wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się swoimi problemami związanymi z przeżywanymi trudnościami podczas opieki nad osobą chorą. Hospicyjny Telefon Zaufania działa w godz. 18.00-20.00 we wtorki (J. Wanot) i piątki (R. Polak).

Hospicyjna Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego (Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 4b) pracuje obecnie w godz. 8.00-12.00 i z nią również można się kontaktować pod nowym nr tel.: 32 445 78 08. Sprzęt można wypożyczyć lub oddać w godz. 8.00-10.00 od poniedziałku do piątku. W tych samych godzinach, z wyjątkiem czwartku, w Wypożyczalni (a nie jak dotychczas w biurze) przyjmowane są odpłatności za czynsz, kaucję oraz załatwiane wszystkie formalności dotyczące zawarcia lub rozwiązania umowy na wypożyczenie sprzętu dla chorych nieonkologicznych.

Mimo trudnego czasu zapraszamy do współpracy i dziękujemy za wsparcie!

Przyjaciół hospicjum, którym bliskie są góry, znów możemy zaprosić na szczyty!

 

 

 

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 20 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem.

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej

FreshMail.pl