Rozeznanie aplikacyjne nr 3/HOSP/2017

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w związku z planowanym rozpoczęciem projektu „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

FIZJOTERAPEUTKA/FIZJOTERAPEUTA

1. Opis przedmiotu rozeznania:

Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków fizjoterapeutki/fizjoterapeuty osób niesamodzielnych w formie umowy zlecenia w okresie od dnia 3 lipca 2017 r. – 31.12.2018 r. tj. przez 18 miesięcy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu opiekującego się osobami niesamodzielnymi w ich domach. Wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Zadania do zrealizowania:

Celem zapewnienia najlepszej opieki osobom niesamodzielnym, kierując się dobrymi praktykami, standardami i doświadczeniem w opiece hospicyjnej osobom zatrudnionym na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące zadania:

– Rozpoznanie potrzeb osoby niesamodzielnej w zakresie rehabilitacji.

– Ustalenie planu prowadzonej fizjoterapii oraz jej celów.

– Instruktaż dla bezpośredniego opiekuna.

– Współpraca z zespołem opieki nad osobą niesamodzielną, udzielanie porad w zakresie rehabilitacji.

– Uzupełnienie dokumentacji  dot. prowadzonych działań.

– Udział w spotkaniach zespołu.

Fizjoterapeuta/ka będzie odpowiedzialny/a za przeprowadzenie procesu rehabilitacji zgodnie z założonymi wcześniej celami (głównie funkcjonalnymi). Będzie dostępny zarówno dla osób niesamodzielnych jak i dla opiekunów. W przypadku osób niesamodzielnych będzie przeprowadzał/a rehabilitacje zapobiegającą zanikowi mięśni, odleżynom itp. dolegliwościom związanych m.in z trwałym leżeniem. Z kolei w przypadku opiekunów będzie demonstrował jak dbać o swoje ciało, zwłaszcza o kręgosłup, który bardzo cierpi w przypadku codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

W pracy fizjoterapeuty/ki przewidywane są wizyty wg indywidualnego planu opieki nad osobą niesamodzielną tj. 2 wizyty instruktażowe dla bezpośredniego opiekuna (ze strony rodziny) z demonstracją konkretnych propozycji aktywności dla osoby niesamodzielnej

3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Na tym stanowisku będzie zatrudniona osoba która:

Osoby z odpowiednim wykształceniem: co najmniej wyższe, preferowane fizjoterapia.

Wymagany co najmniej 3-letni staż w pracy w zawodzie.

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, a także chorymi hospicyjnymi oraz wolontariat w hospicjum.

4. Do zaoferowania mamy:

– zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,

– powiększenie doświadczenia zawodowego,

– pracę w dobrym, zgranym zespole.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:

– życiorys zawodowy,

– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

– formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Termin składania aplikacji upływa 20.06.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura projektu).

Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście na adres: Hospicjum św. Ojca Pio, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna, tel./fax: 32 7386262, mail: pio@hospicjumojcapio.pless.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej