Wyniki rekrutacji personelu do udzielenia świadczeń w ramach projektu pn. „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

1. Rozeznanie aplikacyjne nr 1/HOSP/2017 na stanowisko opiekunki osoby niesamodzielnej:
Komisja jednogłośnie wybrała:

– panią Marcelinę Leki
– panią Jolantę Gał
– panią Beatę Fabian
– panią Katarzynę Grzyb
– panią Urszulę Suchy

Protokół Komisji rekrutacyjnej – pobierz


2. Rozeznanie aplikacyjne nr 2/HOSP/2017 na stanowisko pielęgniarki:
Komisja jednogłośnie wybrała:

– panią Mariolę Rakoczy
– panią Urszulę Napierała

Protokół Komisji rekrutacyjnej – pobierz


3. Rozeznanie aplikacyjne nr 3/HOSP/2017 na stanowisko fizjoterapeuty:
Komisja jednogłośnie wybrała:

– pana Janusza Walę

Protokół Komisji rekrutacyjnej – pobierz


4. Rozeznanie aplikacyjne nr 4/HOSP/2017 na stanowisko psychologa/psychoterapeuty:
Komisja jednogłośnie wybrała:

– panią Różę Polak
– panią Jolantę Wanot

Protokół Komisji rekrutacyjnej – pobierz

icon

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

WSPIERAJ TAK GODNE MIEJSCE, JAK HOSPICJUM

NASZE KONTO: 03 1020 2528 00000702 0015 2728

DZIAŁAMY DZIĘKI TWOIM DAROWIZNOM!
Nieprzerwanie od 23 lat profesjonalnie opiekujemy się każdym powierzonym nam pacjentem

MAMY CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Nasi patroni i partnerzy:

Zapisz się do newslettera

Wolontariat

Ty też możesz być wolontariuszem

Dowiedz się więcej